Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR PRACOWNIKÓW

Drukuj
Nazwa pozycji Data
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2010-03-03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębowie - podinspektor do spraw transportu zbiorowego i funduszy pomocowych w referacie inwestycji i planowania przestrzennego 2024-01-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębowie - referent do spraw biura obsługi klienta, sportu i organizacji pozarządowych 2024-01-05
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Grębowie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Grębów 2024-01-05
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw transportu zbiorowego i funduszy pomocowych 2024-01-17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta do spraw biura obsługi klienta, sportu i organizacji pozarządowych 2024-01-17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Grębów 2024-01-17
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw transportu zbiorowego i funduszy pomocowych w referacie inwestycji i planowania przestrzennego 2024-01-24
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw biura obsługi klienta, sportu i organizacji pozarządowych 2024-01-24
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Grębów 2024-01-24