Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Drukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wójt Gminy Grębów informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków na terenie Gminy Grębów. Właściciele nieruchomości spełniających warunki naboru mogą złożyć do Urzędu Gminy w Grębowie wniosek w sprawie przystąpienia do programu.

Termin składania pism informujących o chęci przystąpienia do programu upływa 29.03.2023 r.

Szczegóły programu zostały opisane na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Załączniki

  • Katarzyna Kopała

    Ilość pobrań: 4

  • Katarzyna Kopała

    Ilość pobrań: 2

  • Katarzyna Kopała

    Ilość pobrań: 4