Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Drukuj
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Grębowie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

*Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

*Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać Gminę Grębów. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

*Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (ePUAP)

*Dostarczenie podpisanych ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Urzędu Gminy w Grębowie, 39 - 410 Grębów, sekretariat: na następujących nośnikach danych:
Dyskietka 1,44 MB
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
Płyta CD-RW

*Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


UWAGA !

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, skrzynka nie będzie aktywna - do czasu uruchomienia przez MSWIA Centralnego Repozytorium Dokumentów oraz opublikowania w nim wzorów elektronicznych dokumentów.