Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DOSTĘPNOŚĆ

Drukuj
Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Grębów Wójt Gminy Grębów, Zarządzeniem nr 119.2020 z dnia 30 września 2020 roku wyznaczył panią Katarzyna Kopała na Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Grębowie. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim: wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Grębów. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami monitorowanie działalności Urzędu Gminy Grębów w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dane kontaktowe: Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Grębów - Katarzyna Kopała adres do korespondencji: Urząd Gminy Grębów ul. Rynek 1, 39-410 Grębów telefon: 15 811 28 70 e-mail: promocja@grebow.com.pl

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1