MENU
GMINA
RAPORT O STANIE GMINY
WŁADZE I STRUKTURA
BUD┼╗ET GMINY
PRAWO LOKALNE
M┼üODZIE┼╗OWA RADA GMINY GR─śB├ôW
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
DZIENNIK USTAW
PROGRAMY I STRATEGIE
MOJA SPRAWA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA
KONTROLE
AKTUALNOŚCI
INFORMACJE
OŚWIATA
GOSPODARKA KOMUNALNA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REJESTRY I EWIDENCJE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr Dzia┼éalno┼Ťci Regulowanej
Rejestr Instytucji Kultury
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSI─śBIORC├ôW
PETYCJE
ULICE W MIEJSCOWO┼ÜCI GR─śB├ôW
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
    INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP
 

W├│jt Gminy Gr─Öb├│w udost─Öpnia informacj─Ö na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, ┼╝e jej udost─Öpnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre┼Ťlonych w nast─Öpuj─ůcych przepisach:

-ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),

-ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U./2005 Nr 196 r. poz. 1631 ze zm.),

-ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.),

-ustawie z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.),

Informacja publiczna udost─Öpniana jest w trybie wyznaczonym przez ustaw─Ö o dost─Öpie do informacji publicznej, je┼╝eli przepisy tej ustawy nie naruszaj─ů przepis├│w innych ustaw okre┼Ťlaj─ůcych odmienne zasady oraz tryb dost─Öpu do informacji, b─Öd─ůcych informacjami publicznymi. W szczeg├│lno┼Ťci: informacja, kt├│ra nie zosta┼éa udost─Öpniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udost─Öpniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

W wypadku, gdy informacja nie mo┼╝e by─ç udost─Öpniona w powy┼╝szym terminie, urz─ůd powiadamia wnioskodawc─Ö o powodach op├│┼║nienia oraz o terminie, w jakim udost─Öpni informacj─Ö, nie d┼éu┼╝szym jednak ni┼╝ dwa miesi─ůce od dnia z┼éo┼╝enia wniosku (art. 13 ust. 2). Udost─Öpnienie informacji nast─Öpuje w spos├│b i formie zgodnych z wnioskiem, chyba ┼╝e ┼Ťrodki techniczne, kt├│rymi dysponuje urz─ůd uniemo┼╝liwiaj─ů udost─Öpnienie informacji zgodnie z ┼╝─ůdaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urz─ůd powiadamia wnioskodawc─Ö o przyczynach braku mo┼╝liwo┼Ťci udost─Öpnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje spos├│b lub form─Ö, w jakiej przedmiotowa informacja mo┼╝e zosta─ç udost─Öpniona. Je┼╝eli w ci─ůgu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z┼éo┼╝y wniosku o udost─Öpnienie informacji w spos├│b lub w formie wskazanym w powiadomieniu, post─Öpowanie o udost─Öpnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust. 1 i 2 1 ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej).

Odmowa udost─Öpnienia informacji publicznej oraz umorzenie post─Öpowania w tej sprawie przez urz─ůd nast─Öpuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej). Je┼╝eli w wyniku udost─Öpnienia informacji publicznej na wniosek zostan─ů poniesione dodatkowe koszty zwi─ůzane ze wskazanym we wniosku sposobem udost─Öpnienia informacji, urz─ůd mo┼╝e pobra─ç od wnioskodawcy op┼éat─Ö w wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej tym kosztom. W takim przypadku urz─ůd w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku powiadomi wnioskodawc─Ö o wysoko┼Ťci op┼éaty.

 
Osoba odpowiedzialna za tre┼Ť─ç: nieznana
Osoba publikuj─ůca: mgr Katarzyna B─ůk
Data publikacji: 2005-03-09

Za┼é─ůczniki:

 1. Wniosek o udost─Öpnienie informacji publicznej