MENU
GMINA
RAPORT O STANIE GMINY
WƁADZE I STRUKTURA
BUDƻET GMINY
PRAWO LOKALNE
MƁODZIEĆ»OWA RADA GMINY GRĘBÓW
OƚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
DZIENNIK USTAW
PROGRAMY I STRATEGIE
MOJA SPRAWA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA I OGƁOSZENIA
KONTROLE
AKTUALNOƚCI
INFORMACJE
OƚWIATA
GOSPODARKA KOMUNALNA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INSTRUKCJA OBSƁUGI
REJESTRY I EWIDENCJE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr DziaƂalnoƛci Regulowanej
Rejestr Instytucji Kultury
OCHRONA ƚRODOWISKA
OƚWIADCZENIA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
PODATKI I OPƁATY LOKALNE
Formularze i stawki podatkowe na 2016 rok
Stawki podatkowe na 2019 rok i formularze obowiązujące do 30-06-2019 r.
Stawki podatkowe na 2019 rok i formularze obowiązujące od 01-07-2019 r.
Formularze i stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku
Podatek akcyzowy
SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW
PETYCJE
ULICE W MIEJSCOWOƚCI GRĘBÓW
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
    PODATKI I OPƁATY LOKALNE
 
PODATKI I OPƁATY LOKALNE
 
Osoba odpowiedzialna za treƛć: nieznana
Osoba publikująca: mgr Katarzyna Bąk
Data publikacji: 2015-12-29