MENU
GMINA
RAPORT O STANIE GMINY
W艁ADZE I STRUKTURA
BUD呕ET GMINY
PRAWO LOKALNE
M艁ODZIE呕OWA RADA GMINY GR臉B脫W
O艢WIADCZENIA MAJ膭TKOWE
DZIENNIK USTAW
PROGRAMY I STRATEGIE
MOJA SPRAWA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA I OG艁OSZENIA
KONTROLE
AKTUALNO艢CI
INFORMACJE
O艢WIATA
GOSPODARKA KOMUNALNA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INSTRUKCJA OBS艁UGI
REJESTRY I EWIDENCJE
WYBORY
NAB脫R PRACOWNIK脫W
INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr Dzia艂alno艣ci Regulowanej
Rejestr
Rejestr Instytucji Kultury
OCHRONA 艢RODOWISKA
O艢WIADCZENIA O STANIE KONTROLI ZARZ膭DCZEJ
PODATKI I OP艁ATY LOKALNE
SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSI臉BIORC脫W
PETYCJE
ULICE W MIEJSCOWO艢CI GR臉B脫W
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
     Rejestr Dzia艂alno艣ci Regulowanej Drukuj... 

Urz膮d Gminy w Gr臋bowie informuje, 偶e od dnia 1 stycznia 2012 roku, wesz艂y w 偶ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, w ramach kt贸rych przedsi臋biorca, zamierzaj膮cy na terenie Gminy Gr臋b贸w prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, jest obowi膮zany do uzyskania wpisu do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej, prowadzonego przez W贸jta Gminy Gr臋b贸w.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje si臋 na pisemny wniosek przedsi臋biorcy, kt贸ry powinien zawiera膰:聽1. firm臋, oznaczenie siedziby i adres albo imi臋, nazwisko i adres przedsi臋biorcy; 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsi臋biorca taki numer posiada;

4. okre艣lenie rodzaju odbieranych odpad贸w komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru do艂膮cza si臋 dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej - 50 z艂, okre艣lonej na podstawie Za艂膮cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej, cz臋艣膰 I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w wymaganych do wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci o nast臋puj膮cej tre艣ci: ?O艣wiadczam, 偶e:


1.聽dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci s膮 kompletne i zgodne z prawd膮;

2. znane mi s膮 i spe艂niam warunki wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, okre艣lone w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z p贸藕n. zm.)?.


O艣wiadczenie, powy偶sze powinno zawiera膰 tak偶e:

聽1. firm臋, oznaczenie siedziby i adres albo imi臋, nazwisko i adres przedsi臋biorcy;聽2. oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia;

3. podpis przedsi臋biorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji.

Przedsi臋biorcy, kt贸rzy w dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy (01.01.2012 r.) posiadaj膮 zezwolenie na odbieranie odpad贸w komunalnych, s膮 zwolnieni z wnoszenia op艂aty skarbowej za wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej. Zwolnienie z op艂aty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mog膮 oni r贸wnie偶 wykonywa膰 dzia艂alno艣膰 w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpad贸w komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do ko艅ca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci jest obowi膮zany do spe艂nienia nast臋puj膮cych wymaga艅:

1. posiadania wyposa偶enia umo偶liwiaj膮cego odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazd贸w i urz膮dze艅 do odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci;

3. spe艂nienia wymaga艅 technicznych dotycz膮cych wyposa偶enia pojazd贸w do odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci; 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposa偶enia bazy magazynowo-transportowej.

聽Podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci jest obowi膮zany do:

1. przekazywania odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad贸w, zgodnie z hierarchi膮 post臋powania z odpadami, o kt贸rej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2. przekazywania odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad贸w komunalnych
Osoba odpowiedzialna za tre艣膰: nieznana
Osoba publikuj膮ca: mgr Anna Kozie艂
Data publikacji: 2012-09-18Za艂膮czniki:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
 2. O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w wymaganych do wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych