MENU
GMINA
W艁ADZE I STRUKTURA
BUD呕ET GMINY
PRAWO LOKALNE
Statut
Regulamin
Uchwa艂y 2004 r.
Uchwa艂y 2005 r.
Uchwa艂y 2006 r.
Uchwa艂y 2007 r.
Uchwa艂y 2008 r.
Uchwa艂y 2009 r.
Uchwa艂y 2010 r.
Uchwa艂y 2011 r.
Uchwa艂y 2012 r.
Uchwa艂y 2013 r.
Uchwa艂y 2014 r.
Uchwa艂y Rady Gminy Kadencja 2014-2018
Uchwa艂y Rady Gminy Kadencja 2018-2023
Zarz膮dzenia
Protoko艂y
Kodeks Etyczny Pracownik贸w
Stanowiska Rady Gminy
M艁ODZIE呕OWA RADA GMINY GR臉B脫W
O艢WIADCZENIA MAJ膭TKOWE
DZIENNIK USTAW
PROGRAMY I STRATEGIE
MOJA SPRAWA
PRZETARGI
OBWIESZCZENIA I OG艁OSZENIA
AKTUALNO艢CI
KONTROLE
INFORMACJE
O艢WIATA
GOSPODARKA KOMUNALNA
SZUKAJ
STATYSTYKA
REDAKCJA
INSTRUKCJA OBS艁UGI
REJESTRY I EWIDENCJE
WYBORY
NAB脫R PRACOWNIK脫W
INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rejestr Dzia艂alno艣ci Regulowanej
Rejestr Instytucji Kultury
OCHRONA 艢RODOWISKA
O艢WIADCZENIA O STANIE KONTROLI ZARZ膭DCZEJ
PODATKI I OP艁ATY LOKALNE
SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSI臉BIORC脫W
PETYCJE
ULICE W MIEJSCOWO艢CI GR臉B脫W
     Uchwa艂y 2008 r. Drukuj... 

Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...


  Osoba odpowiedzialna za tre艣膰: nieznana
  Osoba publikuj膮ca: mgr in偶. Pawe艂 Jod艂owski
  Data publikacji: 2008-03-03

   Nazwa pozycji Data
  Uchwa艂a Nr XII/87/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy na 2008 rok 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII/88/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie: uchwalenia rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Gr臋b贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2008 r. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 89 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r w sprawie: przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na terenie gminy Gr臋b贸w na 2008 r 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 90 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie : przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2008 r 2008-03-03
  UCHWA艁A NR XII / 91 / 08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: przyst膮pienia Gminy Gr臋b贸w do lokalnej grupy dzia艂ania . 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII/92/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu pod nazw膮 :„ Poprawa infrastruktury w gminie Gr臋b贸w” 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 93 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek zorganizowanych w przedszkolach i szko艂ach Gminy Gr臋b贸w. 2008-03-03
  Uchwa艂a nr XII / 94 / 08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 95 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: sprzeda偶y w drodze przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Gr臋b贸w Gminy Gr臋b贸w. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 96 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: sprzeda偶y w drodze przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onych we wsi Gr臋b贸w Gminy Gr臋b贸w. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 97 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Gr臋b贸w Gminy Gr臋b贸w. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 98 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej cz臋艣ci dzia艂ki nr 4534/2 po艂o偶onej w Gr臋bowie i nieodp艂atnego przekazania w艂asno艣ci lokalu u偶ytkowego. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XII / 99 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 luty 2008 r. w sprawie: sprzeda偶y w drodze przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Por臋by Furma艅skie Gminy Gr臋b贸w. 2008-03-03
  Uchwa艂a Nr XIII/ 100 /08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: regulaminu okre艣laj膮cego niekt贸re zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szko艂ach dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Gr臋b贸w 2008-03-28
  Uchwa艂a Nr XIII/ 101 /08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania nauczycielom dodatk贸w socjalnych. 2008-03-28
  UCHWA艁A Nr XIII/ 102 /08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr V/53/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. 2008-03-28
  UCHWA艁A Nr XIII/ 103 /08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca2008 r. w sprawie zmiany kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli szk贸艂 i przedszkoli prowadzonych przez Gmin臋 Gr臋b贸w. 2008-03-28
  Uchwa艂a Nr XIII/104/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej „Krawce-Po艂udnie” w Krawcach gm. Gr臋b贸w 2008-03-28
  Uchwa艂a Nr XIII/105/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w Jamnicy gm. Gr臋b贸w 2008-03-28
  Uchwa艂a Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 27 marca 2008r. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu nieruchomosci po艂o偶onych we wsi Stale Gminy Gr臋b贸w. 2008-03-28
  Uchwa艂a Nr XIII/107/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 27 marca 2008r. w sprawie objecia ochron膮 drzewa jako pomniki przyrody. 2008-03-28
  UCHWA艁A NR XIV / 109 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Gr臋b贸w. 2008-05-09
  U C H W A 艁 A Nr XIV/110/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmian w bud偶ecie gminy na rok 2008. 2008-05-09
  UCHWA艁A NR XIV / 111 / 08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany w sk艂adzie osobowym Rady Spo艂ecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Gr臋bowie. 2008-05-09
  Uchwa艂a Nr XIV/ 112 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie : powo艂ania Sekretarza Gminy. 2008-05-09
  Uchwa艂a Nr XV/113/08 Rady Gminy w Grebowie z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wyboru zadania i z艂o偶enia wniosku do Podkarpackiego Samorz膮dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich oraz zabezpieczenia srodk贸w w bud偶ecie gminy 2008-05-28
  U C H W A 艁 A Nr XV/114/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 26 maja 2008 r. 2008-05-28
  Uchwa艂a Nr XV/116/2008 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie : okre艣lenia zasad wydzier偶awiania i wynajmowania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Gr臋b贸w na okres d艂u偶szy ni偶 trzy lata lub na czas nieoznaczony 2008-06-12
  Uchwa艂a Nr XV/117/2008 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Stale Gminy Gr臋b贸w. 2008-06-12
  Uchwa艂a Nr XV/118/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 26 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia uchwa艂y nr 2/08 Rady Spo艂ecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Grebowie z dnia 16 kwietnia 2008r. 2008-05-28
  Uchwa艂a Nr XV/ 119 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie: uzupe艂nienia sk艂adu osobowego komisji Rady Gminy. 2008-05-28
  Uchwa艂a Nr XV / 120 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Gr臋b贸w. 2008-05-28
  UCHWA艁A Nr XVI/122/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie op艂at za 艣wiadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gmin臋 Gr臋b贸w. 2008-07-24
  UCHWA艁A Nr XVI/123/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia miesi臋cznego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz akceptacji warto艣ci jednego punktu w z艂otych dla pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach or 2008-07-24
  Uchwa艂a Nr XVI/124/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i wyp艂acania so艂tysom wsi miesi臋cznych diet. 2008-07-24
  Uchwa艂a Nr XVI/125/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety zrycza艂towanej dla przewodnicz膮cego Rady Gminy Gr臋b贸w. 2008-07-24
  Uchwa艂a Nr XVI/126/2008 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Gr臋b贸w Gminy Gr臋b贸w. 2008-07-24
  Uchwa艂a Nr XVI/127/2008 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: nabycia przez Gmin臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych we wsi Stale od Kopalni Siarki 2008-07-24
  Uchwa艂a Nr XVII/128/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na rok 2008 2008-08-20
  Uchwa艂a Nr XVII/129/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 20 sierpnia 2008r. 2008-08-20
  UCHWA艁A Nr XVII/130/08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 20 sierpnia 2008 r. 2008-08-20
  Uchwa艂a Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu pod nazw膮 : „ Poprawa nfrastruktury w Gminie Gr臋b贸w” 2008-10-03
  Uchwa艂a Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu pod nazw膮 : „ Poprawa bazy o艣wiatowo-sportowej, rozbudowa oczyszczalni 艣ciek贸w i poprawa infrastruktury spo艂ecznej 2008-10-03
  Uchwa艂a Nr XVIII/133/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. zmieniaj膮ca uchwa艂臋 sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2008-11-05
  U C H W A 艁 A Nr XVIII/134/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. 2008-10-03
  UCHWA艁A NR XVIII/135/08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 3 pa藕dziernika 2008r. w sprawie ustalenia kwoty ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych z terenu Gminy Gr臋b贸w za udzia艂 w akcjach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych. 2008-11-07
  Uchwa艂a Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 3 pa藕dziernika 2008r. w sprawie: nieodp艂atnego przekazania nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gr臋bowie na rzecz Zarz膮du Wojew贸dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie . 2008-10-03
  UCHWA艁A NR XIX/137/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008r.w sprawie: zabezpieczenia 艣rodk贸w na inwestycj臋 realizowan膮 w ramach Programu Wieloletniego pod nazw膮 „Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008 – 2011 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/138/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Gr臋b贸w na rok 2009 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/139/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gr臋b贸w w roku 2009 r. 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/140/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na terenie Gminy Gr臋b贸w na 2009 rok. 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/141/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci dla Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/142/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek le艣ny dla Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/143/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/144 /08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 oraz zbiorowego 2008-11-20
  UCHWA艁A Nr XIX/ 145 /08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 20 listopada 2008r w sprawie g贸rnych stawek op艂at pobieranych od w艂a艣cicieli nieruchomosci za usuwanie odpad贸w komunalnych sta艂ych 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX /146 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: dop艂aty dla odbiorc贸w us艂ug wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 oraz zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na obszarze Gminy Gr臋b贸w 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/147/ 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: dop艂aty do koszt贸w zbi贸rki odpad贸w komunalnych sta艂ych na obszarze Gminy Gr臋b贸w 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX/148/08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r.w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zak艂adu Komunalnego w Gr臋bowie 2008-11-20
  UCHWA艁A Nr XIX/150/08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Gr臋bowie. 2008-11-20
  UCHWA艁A NR XIX/151/08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gr臋b贸w 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XIX / 152/ 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Gr臋bowie do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych 2008-11-20
  Uchwa艂a Nr XX/153/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu pod nazw膮 „ Poprawa infrastruktury w Gminie Gr臋b贸w” 2008-12-30
  U C H W A 艁 A Nr XX/154/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmian w bud偶ecie gminy na rok 2008. 2008-12-30
  UCHWA艁A Nr XX/155/08 Rady Gminy w Gr臋bowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatk贸w , kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2008. 2008-12-30
  Uchwa艂a Nr XX/ 156 / 08 Rady Gminy Gr臋b贸w z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysoko艣ci diet dla radnych . 2008-12-30
  UCHWA艁A NR XX/157/08 RADY GMINY GR臉B脫W z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Gr臋bowie 2008-12-30